Nikolina Majdak

Opterećena teretom pletenih košara hodam u krug, penjući se pa silazeći stepenicama, istovremeno balansirajući instalaciju postavljenu na glavi. Košare su prazne. Radnja je bez kraja, jer ide u krug. Ovu šetnju posvećujem teretnim ženama, koje su u bliskoj prošlosti na svojim glavama svakodnevno nosile teške terete od 5, 10 ili 15 i više kilograma, često na i s tržnice. Koliko su nam toga u nasljeđe ostavile sve teretne žene koje nam prethode i koji su naši tereti? Svoje košare ispražnjavam od tereta. Zadržavam ekvilibrij i trud da ga postignem. Zadržavam kretanje. U određenom trenutku, napustit ću krug.

NIKOLINA MAJDAK glumica je i autorica mnogih performansa, predstava, izvedbenih akcija i situacija. Osobito ju u izrazu zanima fizikalnost, animacija i/li promjena predmeta i prostora izvedbe, izravna komunikacija s publikom, klaunski jezik kao baza izvedbene građe. Radi i stvara kroz umjetničku organizaciju Cirkusom Inspirirano Rubno Kazalište POZOR (Cirk Pozor).